DUYURU


Değerli IOCENS21 katılımcıları

Tam metinlerin yayınlanacağı dergiler listesine buradan ulaşabilirsiniz. Tam metinler bilimsel kurul tarafından değerlendirildikten sonra bu liste oluşturulmuştur. Süreç hakkında aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

  • 1.       Tam metinler, listedeki dergilere ilgili derginin yazım kuralları dikkate alınarak ilgili yazarlar tarafından yüklenecektir.
  • 2.       Yazarlar yükleme esnasında ilgili derginin editörüne açıklama kısmına mutlaka “IOCENS21” konferans kapsamında ek sayı için değerlendirilmek üzere yüklenmiştir” şeklinde bir açıklama metni yazmalıdırlar.
  • 3.       Tam metinler dergilerin normal yayın sürecine tabi tutulacaktır ancak sempozyum kapsamında olduğu için sürecin daha hızlı ilerleyeceğini ümit ediyoruz.
  • 4.       Yayınlarını ilgili dergilerde yayınlamak istemeyenler, derginin hakemlik sürecinde red olan yayınlar, Mart 2022 yılı içerisinde sempozyum tam metin kitapçığında yayınlanacaktır.
Sempozyuma gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlığı


Konferans bildiri özet kitapçığı yayınlanmıştır.Değerli Araştırmacılar

Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak 05-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında tamamı çevrimiçi ve çevrimdışı sunulardan olacak şekilde bir uluslararası konferans gerçekleştiriyoruz. Konferans, hemen hemen tüm mühendislik ve temel bilim alanlarını kapsayacak şekilde planlanmaktadır. Siz değerli araştırmacıların çalışmalarını bu konferansta gerek çevrimiçi, gerekse çevrim dışı sunarak geniş kitlelerle paylaşmanızı diliyoruz. Konferans, akademik teşvik ve doçentlik şartlarında belirtilen koşullarını sağlayacak şekilde planlanmaktadır.

Konferansa poster ve sözlü bildiri ile katılmak mümkün olup,  posterler e-poster olarak, sunumlar ise çevrimiçi (canlı sunum) ve çevrimdışı (sunuyu önceden kaydedip sunma) şeklinde, Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir.

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak gerçekleştireceğimiz konferansa sizleri davet etmekten büyük onur duymaktayız. Konferansımız sizlerin değerli katkıları ile anlam kazanacaktır.

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Salim Serkan NAS TAM METİNLERİN YAYINLANACAĞI DERGİLER

Tam metin olarak gönderilip hakem sürecinden geçtikten sonra kabul edilen 12 adet makale E-SCI kapsamında olan SIGMA dergisinde, 5 adet makale Turkish Journal of Geosciences dergisinde ve 10 adet makale de Turkish Journal of Engineering dergisinde yayınlanacaktır. Ayrıca seçilen tam metinlerin yayınlanacağı diğer dergiler aşağıda verilmiştir.